نحوه پرداخت

شما می توانید مبلغ سفارش خود را به شماره کارت زیر واریز نمایید و بعد اطلاع از طریق شماره زیر اجناس به روش دلخواه مشتری ارسال میگردد.

شماره کارت 6101234568317803 بانک ملت

شماره تماس:09121234567